การจัดส่งสินค้า

รายละเอียดการขนส่งสินค้า ค่าขนส่งสินค้า (เป็นเงิน)
ส่งแบบธรรมดา ระยะเวลาจัดส่ง7-10 วัน ทำการ0.00
ลงทะเบียนในประเทศ ระยะเวลาจัดส่ง3-7 วัน ทำการ30.00
EMS ด่วนพิเศษ ระยะเวลาจัดส่ง 2-3 วัน ทำการ50.00